Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa

Polskie Centrum Profilaktyki to firma szkoleniowa składająca się z profesjonalnego zespołu psychologów i terapeutów, którzy na co dzień kochają swoją pracę.  

Specjalizujemy się w przygotowaniu i realizacji warsztatów dla uczniów, prelekcji dla rodziców oraz szkoleń dla nauczycieli w szkołach na terenie wszystkich

16 województw.

 

Co nas wyróżnia?

 • Jesteśmy praktykami.
 • Zatrudniamy specjalistów po studiach podyplomowych – przygotowanie pedagogiczne.
 • Nasza kadra to psychologowie z wieloletnim doświadczeniem nabytym w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Pracujemy w formie warsztatowej – metodami aktywizującymi uczestników.
 • Otrzymują Państwo zaświadczenie o przeprowadzonym programie profilaktycznym.

Nasz profesjonalizm, oparty na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w trakcie organizowania i realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie całego kraju, gwarantuje Państwu fachowe, rzetelne i terminowe wykonanie złożonego zamówienia.

 

---> Opinie od naszych Klientów


Warsztaty dla uczniów kl. 1-8 szkoły podstawowej oraz kl. ponadpodstawowych 

Czas trwania: 2h lekcyjne
Liczba uczestników: do 40 uczniów
Forma realizacji: gry, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, zadania i dyskusje (stacjonarnie lub online)
Cena warsztatu: 800 PLN 549 PLN (brutto)

Scenariusze warsztatów dostosowane są do wieku odbiorców.

 1. Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów
 2. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych
 3. Konflikt – przedstawiam, słucham, negocjuję
 4. Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka
 5. Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami
 6. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki
 7. Cyberprzemoc - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 8. Hejting w sieci – stop mowie nienawiści
 9. Techniki aktywnej nauki – wiem jak się uczyć
 10. Stres – umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami
 11. Integracja – jak budować relacje z rówieśnikami
 12. Motywacja – mam siłę do działania
 13. Poczucie własnej wartości – wierzę, że potrafię
 14. Komunikacja interpersonalna bez barier w dialogu
 15. Anoreksja, bulimia – profilaktyka zaburzeń odżywiania się

Szkolenia dla nauczycieli szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej 

Czas trwania: 2h lekcyjne
Liczba uczestników: nieograniczona
Certyfikat: certyfikat ukończenia w formie elektronicznej
Forma realizacji: szkolenie lub warsztat (stacjonarnie lub online)
Cena szkolenia: 1600 PLN 949 PLN (brutto)

Nadrzędną wartością szkoleń jest ich praktyczny wymiar. Uczymy na przykładach, przekazujemy sprawdzone rozwiązania, mówimy jak postępować.

 1. Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI wieku
 2. Chat GPT – praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela –> szkolenie w formie online
 3. Depresja, samookaleczenia, lęki – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
 4. Jak zmotywować uczniów do nauki? Jak uczyć skutecznie i efektywnie?
 5. Agresja dzieci i młodzieży skierowana w stronę nauczyciela i rówieśników
 6. Dopalacze, alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki – profilaktyka uzależnień
 7. Zachowania prowokacyjne uczniów – jak sobie z nimi radzić?
 8. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
 9. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?
 10. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacji kryzysowej
 11. Integracja – jak pomóc uczniom budować relacje rówieśnicze
 12. Praca z uczniem z ADHD
 13. Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
 14. Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?
 15. Techniki skutecznego nauczania – jak uczyć nowocześnie i efektywnie?
 16. Cyberprzemoc - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 17. Relacje na linii nauczyciel-uczeń. Jak budować prawidłowe stosunki?
 18. Sytuacje konfliktowe
 19. Stres – jak panować nad własnymi emocjami
 20. Budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości u uczniów
 21. Dojrzewanie nastolatka – trudny czas dla ucznia, rodzica i nauczyciela

Prelekcje dla rodziców

Czas trwania: 1h lekcyjna
Liczba uczestników: nieograniczona
Forma realizacji: prelekcja (stacjonarnie lub online)
Cena prelekcji: 990 PLN 749 PLN (brutto)

Podczas prelekcji przekazujemy rodzicom praktyczne wskazówki i skuteczne rozwiązania.

 1. Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc, kiedy nie jest jeszcze za późno?
 2. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?
 3. Agresja dziecka wobec rodzica i rówieśników – jak skutecznie reagować?
 4. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (dopalacze, marihuana, alkohol, papierosy)
 5. Integracja – jak pomóc dziecku budować relacje z rówieśnikami
 6. Cyberprzemoc - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 7. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby nas słuchało?
 8. Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica
 9. Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Szkolenia dla nauczycieli przedszkola

Czas trwania: 2h lekcyjne
Liczba uczestników: nieograniczona
Certyfikat: certyfikat ukończenia w formie elektronicznej
Forma realizacji: szkolenia dla nauczycieli przedszkola prowadzimy w formie online
Cena szkolenia: 1600 PLN 949 PLN (brutto)

 1. Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI wieku.
 2. Praca z dzieckiem trudnym - elementy terapii behawioralnej.
 3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu.
 5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka.
 6. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu.
 7. Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym.
 8. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu.
 9. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi.
 10. Kształtowanie kompetencji miękkich w przedszkolu.
 11. Bajkoterapia.
 12. Integracja sensoryczna.
 13. Organizacja zajęć rewalidacyjnych aspekty prawne i praktyka.
 14. Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz zaburzeń uwagi - sposoby postępowania.
 15. Komunikacja alternatywna z uczniem piktogramy / pcs.
 16. Praca z dziećmi wysokowrażliwymi.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu złożenia zamówienia lub pytań:

503 600 159 / biuro.polskiecentrum@gmail.com

Dane kontaktowe

Polskie Centrum Profilaktyki

św. Filipa 23/4
31-150 Kraków

tel.: 503 600 159
e-mail: biuro.polskiecentrum@gmail.com