Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa

Polskie Centrum Profilaktyki to firma szkoleniowa składająca się z profesjonalnego zespołu psychologów i terapeutów, którzy na co dzień kochają swoją pracę.  

Specjalizujemy się w przygotowaniu i realizacji warsztatów dla uczniów, rodziców uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli w szkołach na terenie wszystkich

16 województw.

--------

Obecnie warsztaty i szkolenia prowadzimy stacjonarnie lub online.

Co nas wyróżnia?

 • Jesteśmy praktykami.
 • Zatrudniamy specjalistów po studiach podyplomowych – przygotowanie pedagogiczne.
 • Nasza kadra to psychologowie z wieloletnim doświadczeniem nabytym w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Pracujemy w formie warsztatowej – metodami aktywizującymi uczestników.
 • Otrzymują Państwo zaświadczenie o przeprowadzonym programie profilaktycznym.

Nasz profesjonalizm, oparty na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w trakcie organizowania i realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie całego kraju, gwarantuje Państwu fachowe, rzetelne i terminowe wykonanie złożonego zamówienia.

 

Warsztaty dla uczniów (2h lekcyjne, do 40 uczniów na warsztacie)

Warsztaty kierujemy do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowych. Scenariusze warsztatów dostosowane są do wieku odbiorców. Prowadzimy je formie aktywizującej – gry, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, zadania i dyskusje. 

 1. Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka
 2. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych
 3. Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami
 4. Integracja – jak odbudować relacje z rówieśnikami
 5. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki
 6. Cyberprzemoc - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 7. Hejting w sieci – stop mowie nienawiści
 8. Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów
 9. Konflikt – przedstawiam, słucham, negocjuję
 10. Techniki aktywnej nauki – wiem jak się uczyć
 11. Komunikacja interpersonalna bez barier w dialogu
 12. Anoreksja, bulimia – profilaktyka zaburzeń odżywiania się
 13. Stres – umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami
 14. Motywacja – mam siłę do działania
 15. Poczucie własnej wartości – wierzę, że potrafię

Szkolenia dla nauczycieli (2, 4 lub 6h szkoleniowych, nieograniczona liczba uczestników)

Szkolenia prowadzimy w formie wykładowej lub warsztatowej. Nadrzędną wartością szkoleń jest ich praktyczny wymiar. Uczymy na przykładach, przekazujemy sprawdzone rozwiązania, mówimy jak postępować.

 1. Depresja, samookaleczenia, lęki – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
 2. Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI wieku
 3. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?
 4. Agresja dzieci i młodzieży skierowana w stronę nauczyciela i rówieśników
 5. Jak zmotywować uczniów do nauki? Jak uczyć skutecznie i efektywnie?
 6. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacji kryzysowej
 7. Integracja – jak pomóc uczniom odbudować relacje rówieśnicze
 8. Dopalacze, alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki – profilaktyka uzależnień
 9. Zachowania prowokacyjne uczniów – jak sobie z nimi radzić?
 10. Praca z uczniem z ADHD
 11. Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
 12. Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?
 13. Techniki skutecznego nauczania – jak uczyć nowocześnie i efektywnie?
 14. Cyberprzemoc - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 15. Relacje na linii nauczyciel-uczeń. Jak budować prawidłowe stosunki?
 16. Sytuacje konfliktowe
 17. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
 18. Stres – jak panować nad własnymi emocjami
 19. Budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości u uczniów
 20. Dojrzewanie nastolatka – trudny czas dla ucznia, rodzica i nauczyciela

Prelekcje dla rodziców (1h lekcyjna, nieograniczona liczba uczestników)

Podczas prelekcji przekazujemy rodzicom praktyczne wskazówki i skuteczne rozwiązania.

 1. Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc, kiedy nie jest jeszcze za późno?
 2. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?
 3. Agresja dziecka wobec rodzica i rówieśników – jak skutecznie reagować?
 4. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (dopalacze, marihuana, alkohol, papierosy)
 5. Integracja – jak pomóc dziecku odbudować relacje z rówieśnikami.
 6. Cyberprzemoc - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 7. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby nas słuchało?
 8. Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica
 9. Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

 

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu poznania aktualnych cen:

503 600 159 / biuro.polskiecentrum@gmail.com

Dzień profilaktyki

Dzień profilaktyki

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Polskie Centrum Profilaktyki

św. Filipa 23/4
31-150 Kraków

tel.: 503 600 159
e-mail: biuro.polskiecentrum@gmail.com