Szkolenia dla nauczycieli przedszkola

Szkolenia dla nauczycieli przedszkola


Czas trwania: 2h lekcyjne
Liczba uczestników: nieograniczona
Certyfikat: certyfikat ukończenia w formie elektronicznej
Forma realizacji: szkolenia dla nauczycieli przedszkola prowadzimy w formie online
Cena szkolenia: 1600 PLN 949 PLN (brutto)


1. Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI wieku.

2. Praca z dzieckiem trudnym – elementy terapii behawioralnej.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu.

5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka.

6. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu.

7. Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym.

8. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu.

9. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi.

10. Kształtowanie kompetencji miękkich w przedszkolu.

11. Bajkoterapia.

12. Integracja sensoryczna.

13. Organizacja zajęć rewalidacyjnych aspekty prawne i praktyka.

14. Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz zaburzeń uwagi – sposoby postępowania.

15. Komunikacja alternatywna z uczniem piktogramy / pcs.

16. Praca z dziećmi wysokowrażliwymi.


 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu złożenia zamówienia lub pytań:

503 600 159 / biuro.polskiecentrum@gmail.com